Za účelem třídění obsahu nevhodného pro mladistvé osoby, prosíme o vyjádření, zda jsi již dosáhl zletilosti: ANO, jsem starší 18 let NE, jsem mladší

FretNoiz Records 98 - The Vibrations Of Experiences (FNR0022).rar

  • 0
  • Velikost 391 MB

FNR: The vibrations of experiences! (FNR0022)

On Saturday, December 24, 2011, a grand compilation of global independent electronic music compilation called The Vibrations of Experiences will be released on FretNoiz Records 98 label.

The compilation describes a wide range of electronic music genres from around the world. It contains a total of 51 songs by 30 music producers and bands from 15 countries in 4 continents of the world who contributed with their tracks, both already released and previously unreleased, opening the door to independent music a little more.

There, you can find various styles such as drone, ambient, darkwave, IDM, noisepop, downtempo, industrial and other chillout styles, along with breakbeat, dub, dubstep, trip-hop, techno, trance, house, drum'n'bass, hardcore or various energetic experiments. The compilation as a whole is sorted by styles from quieter genres to more energetic ones. In addition to the tracks, the package, which has a total of 390 MB, includes a booklet in PDF and JPG print formats, a list of artists in a TXT file in English, including links to websites of the authors and two HTML files in Czech and English, with biographies of the participants.

The compilation has a total length of 4 hours and 31 minutes. It is not a mixed set, but really single tracks from start to finish as it befits a proper compilation...

V sobotu 24.12.2011 vychází na labelu FretNoiz Records 98 (http://fretnoiz.adzi.cz) velkolepá nezávislá kompilace celosvětové elektronické hudby nazvaná The Vibrations Of Experiences. Kompilace mapuje široké spektrum žánrů elektronické hudby z celého světa. Obsahuje celkem 51 skladeb od 30 hudebních producentů a kapel z 15 zemí 4 kontinentů celého světa, kteří přispěli svými vydanými i nevydanými skladbami a otevřeli tak opět trochu více dveře nezávislé hudbě.

Můžete zde najít styly jako drone, ambient, darkwave, IDM, noisepop, downtempo, industrial a další chilloutové styly, ale také například breakbeat, dub, dubstep, trip-hop, techno, tekkno, house, drumandbass, hardcore či různé energické experimenty. Kompilace jako celek je seřazená podle stylů od klidnějších žánrů po ty energičtější.

V kompletním balíku, který má celkem 390 MB, se kromě skladeb nachází i booklet v tiskové PDF a JPG podobě, seznam umělců v TXT souboru v anglickém jazyce, včetně odkazů na webové stránky autorů a dvou HTML souborů v češtině a angličtině s biografiemi zúčastněných.

Kompilace má celkovou délku 4 hodiny a 31 minut. Nejedná se o mixovaný set v celku, ale opravdu single skladby od začátku do konce tak, jak se na řádnou kompilaci sluší.

Zobrazit/skrýt více obsahu

reklamní sdělení

Komentáře (1)

nicholas76
nicholas76 před 5 lety

Ouuuuu. Incredibly very good compilation. The content and is not about building of competition. I live in Czech Republic only 2 years, and here I am still better heard. Definitely worth a listen. big up! smile

Zobrazit/skrýt více obsahu