Upozornění

Chystáš se vstoupit na stránky s erotickou a sexuální tematikou. Pro pokračování je nutné vyjádřit souhlas s níže uvedenými podmínkami:

  1. Jsem dospělý ve věku 18 let nebo starší a dosáhl jsem zletilosti.
  2. Jsem si vědom toho, že tyto stránky mohou obsahovat sexuálně explicitní materiály. Takové materiály mne neurážejí, nepohoršují ani jinak neohrožují.
  3. Prohlašuji, že sexuálně orientované materiály získané z této stránky budu používat jen v soukromí a výlučně pro svou osobní potřebu.
  4. Neumožním k sexuálně orientovaným materiálům získaným z této stránky přístup osobám, které jsou mladší osmnácti let a/nebo nedosáhli zletilosti.
  5. Pokud se nacházím ve státě, ve kterém je hranice zletilosti stanovena odlišně od právního řádu a předpisů České republiky, potvrzuji, že splňuji veškeré podmínky zletilosti v daném státě a že vstup na tyto stránky není omezen nebo zakázán právním řádem státu, v němž se nacházím a/nebo jehož jsem státním příslušníkem.
  6. Uvědomuji si, že v případě porušení některé z těchto podmínek se můžu vystavit nebezpečí občanskoprávních sporů a případného trestněprávního stíhání.

Výše uvedené jsem si pečlivě přečetl a stiskem tlačítka 'Souhlasím' potvrzuji plný a bezvýhradný souhlas se všemi podmínkami v bodech 1 až 6.
Pokud nesplňujete nebo nesouhlasíte s kteroukoliv výše uvedenou podmínkou, opusťte prosím tyto stránky, nebo klikněte na tlačítko 'Nesouhlasím'.